PROTECT JURISTBYRÅ – Din specialist på familjerätt, vårdnadsvister och bodelning i Stockholm!

Vi är en prestigelös juristbyrå med som finns vid din sida och tillvaratar dina intressen genom hela processen!

Familjerätt

 • Befinner du dig i eller i början av en vårdnadstvist?
 • Funderar du på att skilja dig?
 • Vill du ha ensam vårdnad för dina barn? 
 • Har du blivit nekad att träffa dina barn?
 • Har du blivit fråntagen dina barn (LVU)?
 • Har du blivit kallad till tingsrätt?
 • Vill du överklaga ett beslut?

Internationell familjerätt

 • Internationella familjerättsliga tvister.
 • Bortförande och kvarhållande av barn, 1980- års Haagkonvention.
 • Rådgivning inför ingående av äktenskap  och inför skilsmässa.
 • Rådgivning om om vilket lands lag som kan tillämpas i Ditt fall.

Bodelning

 • Vill du ha hjälp med en bodelning?
 • Vill du få ett slut på en utdragen bodelning?

Familjerättsliga avtal

 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Samäganderättsavtal
 • Bodelningsavtal
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Lagval
 • Bouppteckning

Protect juristbyrå verksam inom familjerätt i Stockholm

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar flera delområden som till exempel barn; vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende. Även äktenskapsförord, bodelning, testamente, arv, samboavtal och bodelningar som delområden inom familjerätten. 

Inom familjerätten arbetar vi företrädesvis med processer om vårdnad om barn, umgänge med barn och barnens boende. Vi företräder en förälder som hamnat i en tvist med den andra föräldern. Ibland är det möjligt att finna en lösning i samförstånd men i andra fall är det nödvändigt att vända sig till domstol och väcka åtal. 

I nära anslutning till rättsområdet familjerätt finns det förvaltningsrättsliga områden och frågor om vård med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Socialtjänsten kan ibland besluta om omedelbar omhändertagande och tvångsvård av barn. Vid dessa fall företräder vi föräldrarna gentemot socialtjänsten.

En vårdnadstvist handlar inte om ifall Du kommer att bli fråntagen Ditt barn – Protect juristbyrå guidar dig genom vårdnadstvister i Stockholm

Det är en vanlig missuppfattning att en vårdnadstvist handlar om Du kommer att bli fråntagen Dina barn eller ej. Så är inte fallet. Vi på Familjerätt Stockholm – Protect juristbyrå guidar dig genom vårdnadstvister i Stockholm.

Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Om föräldrarna lever som sambor, när barnet föds, tillfaller vårdnaden modern ensam. Om fadern vill ha vårdnaden, behöver båda föräldrarna kontakta socialförvaltningen för att låta vårdnaden bli gemensam. Socialförvaltningen brukar kontakta modern med en fråga om hon vill låta fadern bli vårdnadshavare. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. I huvudsak rör vårdnaden om de juridiska besluten som behöver fattas. Det kan t.ex. vara vilken skola barnet ska gå i, men även om rätten till information från skola och sjukvård. Vårdnadshavaren kan besluta om barnet har rätt att lämna landet eller inte. Vårdnadshavaren kan t.ex. begränsa utlandsvistelser genom att inte göra ett pass till sitt barn. Om barnet har pass, kan vårdnadshavaren återkalla barnets pass för att på så vis bestämma om barnet får lämna landet eller inte.

Det är vanligt förekommande att en förälder till ett barn inte tänker på vårdnadens innebörd förrän hen och vårdnadshavaren har olika uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Har föräldrarna haft meningsskiljaktigheter under en längre period, kan det vara bra att söka hjälp med samarbetet hos kommunen. Har samarbetssamtalen varit fruktlösa, kan det vara dags att kontakta en familjerättsjurist för en konsultation.

Barns boende

Föräldrar brukar vanligen blanda ihop gemensam vårdnad med barns boende. Föräldrar kan ha gemensam vårdnad men låta barnet bo heltid hos ena föräldern. “Delad vårdnad” innebär inte att barnet ska bo halva tiden hos vardera förälder. Det är alltid barnets bästa som styr var barnet ska bo. 

Umgänge

Om barnet bor stadigvarande hos ena föräldern, har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern. Umgänge kan ske varannan helg, nästan hela veckor eller enbart under skollov och högtider.

Behöver jag bodela? Protect juristbyrå guidar dig genom bodelning i Stockholm

En bodelning ska alltid ske efter ett dödsfall eller efter en skilsmässa där det finns gemensamma tillgångar. Bodelning kan ske om parter varit sambor och väljer att separera. Bodelningsreglerna om vad som ska ingå i bodelningen, skiljer sig om parterna varit gifta eller varit sambor. 

I Sverige har vi en separat lagstiftning för de parter som inte varit gifta men som levt under äktenskapsliknande förhållanden. Lagen kallas för sambolagen. Om sambolagen ska tillämpas ska enbart bostad och bohag tas med i bodelningen. Har parterna varit gifta ska alla gemensamma tillgångar ingå i en bodelning. Parter kan reglera framtida bodelning med hjälp av samboavtal, äktenskapsförord,  gåvobrev eller lagval. Andra familjemedlemmar kan även påverka en framtida bodelning med hjälp av olika familjerättsliga avtal. 

Om parterna har en internationell anknytning kan utländska bodelningsregler blir tillämpliga. I vissa fall kan konsekvensen bli att parter som är sambor får ha en bodelning som innebär att all egendom tas med då sambolagen inte existerar i det andra landet. Det kan även innebära att ena parten inte erhåller egendom från bodelningen på grund av det andra landets lagstiftning. För att undvika obehagliga överraskningar bör parter skydda sin framtid med olika avtal.

I en bodelning kan  mycket känslor vara involverade och en bodelning kan ha stor påverkan på privatekonomin. Det är att föredra om parterna kommer överens och vi på Protect Juristbyrå hjälper och guidar dig genom hela processen.

Våra jurister

Möt våra erfarna och kompetenta jurister

Marisol Arellano Lundberg

Jurist inom familjerätt, ekonomisk familjerätt, internationell familjerätt, migrationsrätt, avtalsrätt samt fordringsrätt.

Marisol talar flytande Svenska, Spanska och Engelska

We are Protect

You have rights

We know your rights

We only work for your rights

We protect your rights

Kunniga och engagerade jurister

Hos oss hittar du jurister med stor kunskap och erfarenhet av att driva processer i domstol. Vi är personligt engagerade i de ärenden vi tar oss an.

Bästa strategin för ditt ärende

Tack vare lång erfarenhet kan vi rådge dig för framgång i ditt case. Vi tittar både på sakfrågan och på förfarandefel för bästa utgång.

Flexibilitet och tillgänglighet

Vi finns alltid tillgängliga för dig. Vi säger inte att vi sätter klienten först, vi har som mål att gå längre än så. Vi står bakom dig. Vi lyssnar på dig, så enkelt är det. Därför vet vi vad du behöver.

Vad våra kunder säger

Omdömen från några av alla kunder vi haft förmånen att arbeta med

En trygg hamn

Marisol har varit ett stort stöd och en trygg hamn att vända mig till med mina tankar, oro och tusen frågor. Hennes kunskap, trygga och korrekta sätt, erfarenhet och rådgivning har varit till stor hjälp för att klara av tiden under vårdnadstvisten på ett bra sätt.
Peter A
5/5

Kunskap, erfarenhet och bemötande

Hos Protect Jurister har jag fått den kunskap, erfarenhet och bemötande jag önskade att jag hade fått första gången jag vände mig till ett juridiskt ombud i avtalsfrågor. Jag kan varmt rekommendera Marisol och hennes team.
Caroline W
5/5

Safe representation

It has been a relief to get representation in court process from Marisol. I have felt safe and like someone is on my side when she has helped me to protect my family interests in our long divorce after coming to Sweden.
Misha D
5/5

Är du student och vill göra din praktik hos oss?

Som student är praktik under studietiden en viktig investering inför den framtida karriären. Hos oss har du möjlighet att arbeta med uppgifter som rör ärenden inom alla våra expertisområden. Vi är öppna för spontanansökningar året om och återkommer till dig när vi har en öppen möjlighet för dig.

Tveka inte, skicka in din ansökan med CV till oss! 

Beskriv ditt ärende så att vi kan hjälpa dig direkt!